header

kidElke gift helpt vzw Ethiopie "Ik wil leven" zijn doelstellingen te verwezenlijken. In een ontwikkelingsland zoals Ethiopië kan onze vzw met relatief beperkte bedragen heel veel bereiken!

OVERSCHRIJVEN :

Indien U ons wil steunen kan u overschrijven op rekening: Record Bank
IBAN: BE11 6528 1966 6048
BIC: HBKA BE22
Mededeling: Steunbetuiging VZW Ethiopie, Ik wil leven

FISCALE ATTESTEN:

Fiscale Attesten (>40€) worden uitgereikt via Caritas International.
Indien U ons wil steunen kan u overschrijven op rekening: Fortis Bank NV
IBAN: BE88 0000 0000 4141
BIC: GEBA BE BB
Mededeling: P 1237 Rishan Kraamkliniek Kelat Ethiopië
Het is uitermate belangrijk deze mededeling vermelden.
Via de P 1237 code worden de overgeschreven bedragen aan ONS project gekoppeld. Op deze manier gebeurt de geldstroom naar Ethiopië. Onze VZW beslist autonoom waar het geld zal aan uitgegeven worden, Caritas stort rechtstreeks door naar onze contactpersoon in Ethiopië.
Wij garanderen U dat alle bedragen integraal naar ons project gaan.
Stortingen op het Caritas rekeningnummer worden met 5% verminderd om de werkingskosten te dekken.